طبیعت بخش ثمرین (تصاویر اختصاصی)

کوه سبلان از نمای جاده روستای طالب قشلاقی - اواخر اسفند

کوه سبلان از نمای جاده روستای طالب قشلاقی - اواخر اسفند 2

بخش ثمرین در دامنه کوه سبلان - اواخر اسفند

وظعیت کولاک و طوفانی قله سبلان - اواخر اسفند

بخش ثمرین در دامنه سبلان از نمای جاده روستای طالب قشلاقی - اواخر اسفند

نمای دوردست از روستای کردقشلاقی

طبیعت و آب و هوای کم نظیر بخش ثمرین

نمایی دور از روستای طالب قشلاقی و ارتفاعات نمین و طالش از نمای جاده روستای ثمرین

کوه سبلان از نمای سه راهی جبه دار

اراضی کشاورزی روستای جبه دار

ارتفاعات روستاهای طالب قشلاقی و جمایران از منظر جاده جبه دار

جاده قدیم مشکین شهر

اراضی کشاورزی جبه دار

آسمان ابری فوق العاده بخش ثمرین - جاده روستای طالب قشلاقی 29 فروردین

مرکز بخش ثمرین از نمای دور

مرکز بخش ثمرین در دامان سبلان ابری

شکوفه های درخت سیب - 6 اردیبهشت 95 1

شکوفه های درخت سیب - 6 اردیبهشت 95 2

شکوفه های درخت سیب - 6 اردیبهشت 95 3

شکوفه های درخت سیب - 6 اردیبهشت 95 4

شکوفه های درخت سیب - 6 اردیبهشت 95 5

شکوفه های درخت سیب - 6 اردیبهشت 95 6

روستای ثمرین - 12 اردیبهشت

طبیعت روستای ثمرین - 12 اردیبهشت

طبیعت بکر بخش ثمرین - 12 اردیبهشت 1

طبیعت بکر بخش ثمرین - 12 اردیبهشت

طبیعت بکر بخش ثمرین - 12 اردیبهشت 2

روستای سرسبز و زیبای شندرشامی

تصاویر متفرقه

تیمسار ظهیری نژاد، مصطفی صبوری، آتاخان اعظمی، محمد نوری، حسین حلیمی (شهید)، منوچهر داستان، طیب خیرالهی، محمد واثقی، عزیز باقری، مصیب صابری، احمد سرباز، گل اوغلان جوادی، سید حجت مدنی و ... سال 1361

مصطفی صبوری، آتاخان اعظمی، محمد نوری، حسین حلیمی (شهید)، منوچهر داستان، طیب خیرالهی، محمد واثقی، عزیز باقری، مصیب صابری، احمد سرباز، گل اوغلان جوادی، سید حجت مدنی و ... سال 1361

صعود گروه کوهنوردی بسیجیان پایگاه شهید نجفی حوزه ابوذر بخش ثمرین به قله سبلان - 7 شهریور سال 1393

صعود گروه کوهنوردی بسیجیان پایگاه شهید نجفی حوزه ابوذر بخش ثمرین به قله سبلان - 7 شهریور سال 1393

طبیعت و آب و هوای ثمرین

آسمان ابری ثمرین 1

آسمان ابری ثمرین 2

آسمان ابری ثمرین 3

آسمان ابری ثمرین 4

آسمان ابری ثمرین 5

آسمان ابری ثمرین 6

طبیعت روستای ینگجه ملامحمدحسن

طبیعت روستای ینگجه ملامحمدحسن 1

طبیعت روستای ینگجه ملامحمدحسن 2

طبیعت روستای ینگجه ملامحمدحسن 3

طبیعت روستای ینگجه ملامحمدحسن 4

طبیعت روستای ینگجه ملامحمدحسن 5

طبیعت روستای ینگجه ملامحمدحسن 6

طبیعت روستای ینگجه ملامحمدحسن 7

طبیعت روستای ینگجه ملامحمدحسن 8

طبیعت روستای ینگجه ملامحمدحسن 9